Hakka Vs Tongan Wardance

Whakaaria Mai (Maori)

Whakaaria mai

Whakaaria mai
Töu ripeka ki ahau
Tiaho mai
Ki roto i te pö

Kë kona au
Titiro atu ai
Ora mate
Hei a koe noho ai

Whakaaria mai
Töu ripeka ki ahau
Tiaho mai
Ki roto i te pö

Kë koni au
Titiro atu ai
Ora mate
Hei a koe noho ai

Translation

Show
your cross to me.
Let it shine
there in the darkness.
To there I
will be looking.
In life, in death,
let me rest in thee